64647 - Στη Γαλλία

Ν. Λυγερός

Στη Γαλλία
χορηγήθηκαν
περισσότερο
από 90 εκατομμύρια
δόσεις εμβολίου
για την προστασία
των ανθρώπων
επειδή
οι περισσότεροι
κατάλαβαν
πόσο σημαντικό
είναι.