64650 - Δώσε σημασία

Ν. Λυγερός

Δώσε σημασία
στη μουσική
του παρελθόντος
για να μάθεις
τα μοτίβα
που θα ζήσουν
και στο μέλλον
λόγω ανάγκης
για τη συνέχεια
του έργου.