64652 - Το μαντολίνο του Vivaldi

Ν. Λυγερός

Το μαντολίνο του Vivaldi
μπορεί να έρθει
να παίξει
και τον ρόλο
του βιολιού
για να ζήσουν
οι χορδές
με άλλο
παίξιμο
το αθάνατο έργο
της Βενετίας.