64654 - Όταν αντιλαμβάνεσαι

Ν. Λυγερός

Όταν αντιλαμβάνεσαι
ότι η βαρβαρότητα
μπορεί να χτυπήσει
παντού
είσαι αναγκαστικά
πιο υπεύθυνος
για τις πράξεις σου
αφού ξέρεις
ότι έχουν
μεγάλη σημασία
για την Ανθρωπότητα.