64663 - Για να καταλάβεις

Ν. Λυγερός

Για να καταλάβεις
τις επιθέσεις
στις 9 Σεπτεμβρίου 2001
δεν πρέπει
να ξεχάσεις
εκείνη που έγινε
στις 26 Φεβρουαρίου 1993
αφού ήδη τότε
ο στόχος ήταν
να πέσει ο ένας πύργος
πάνω στον άλλο.