64665 - Ήδη το 1995

Ν. Λυγερός

Ήδη το 1995
βρέθηκε
τρομοκρατικό
σχέδιο
που είχε στόχο
την κατάρριψη
αεροσκάφους
πάνω
σε επιλεγμένο
κτίριο.