64666 - Η αστυνομία στις Φιλιππίνες

Ν. Λυγερός

Η αστυνομία στις Φιλιππίνες
ανακάλυψε το 1995
σχέδια απόπειρας,
χημικά υλικά,
ωράρια του Πάπα,
ρούχα ιερέα
και Βίβλο
για ν’ ανατιναχθεί
μαζί με τον Πάπα
τον Ιανουάριο.