64676 - Οι πυροσβέστες

Ν. Λυγερός

Οι πυροσβέστες
πήγαν
να βοηθήσουν
τους 50 χιλιάδες
ανθρώπους
χωρίς να τους σταματήσει
η θυσία
των δικών τους
αλλά κανένας
δεν είχε προβλέψει
την ολική
κατάρρευση
των κτιρίων.