64686 - Τα κειμήλια

Ν. Λυγερός

Τα κειμήλια
των Δίδυμων Πύργων
είναι μέσα μας
σαν να μας τα είχε
μεταδώσει
ένας προστάτης
των θυμάτων
για να συνεχίσουμε
το έργο
της μνημοσύνης
και πέρα
των επετείων.