64687 - Στην παρτιτούρα

Ν. Λυγερός

Στην παρτιτούρα
βλέπεις στην αρχή
τους Δίδυμους Πύργους
και τα χτυπήματα,
μετά τους πυροσβέστες
και τους αστυνομικούς
που θυσιάστηκαν
κι ύστερα τους χτίστες
που κατασκεύασαν
τον πύργο
της ελευθερίας.