64688 - Και οι νότες

Ν. Λυγερός

Και οι νότες
φέρουν
το μήνυμα
της μνήμης
και της ελευθερίας
για να υπάρχει
η συνέχεια
και με τα μουσικά
όργανα
για να μην ξεχάσουν
οι άνθρωποι.