64691 - Το αρχειακό υλικό

Ν. Λυγερός

Το αρχειακό υλικό
της 11 Σεπτεμβρίου
συνεχίζει
να παράγει
ιστορία
γιατί βλέπουμε
όλο και καλύτερα
πώς διαπράχθηκε
αυτό το έγκλημα
κατά της Ανθρωπότητας.