64694 - Η Νέα Υόρκη

Ν. Λυγερός

Η Νέα Υόρκη
μας υπενθυμίζει
ότι δεν πρέπει
να φοβόμαστε
τη βαρβαρότητα
γιατί μετά
από 20 χρόνια
έγινε όλη
η αναθεμελίωση
και υπάρχει
η απόδειξη
του ανούσιου
του εγκλήματος.