64703 - Τα λεπτά σιγής

Ν. Λυγερός

Τα λεπτά σιγής
τηρήθηκαν
με ευλάβεια
γιατί ο καθένας
ήξερε
πόσο μεγάλο
ήταν το τραύμα
για τους αθώους
της Νέας Υόρκης
στις 11 Σεπτεμβρίου
2001.