64705 - Η φαντασία

Ν. Λυγερός

Η φαντασία
σε θέματα
τρομοκρατίας
φτάνει
γρήγορα
στα όρια της
γιατί τελικά
λειτουργεί
ομαλά
και δεν ξεπερνά
τα εμπόδια.