64706 - Το σενάριο

Ν. Λυγερός

Το σενάριο
της πολλαπλής
επίθεσης
δεν μελετήθηκε
εκείνη την εποχή
γιατί φαινόταν
δύσκολο
ενώ αυτή
η καινοτομία
έγινε κλασική
μετά από χρόνια.