64710 - Το άνοιγμα του κτιρίου

Ν. Λυγερός

Το άνοιγμα του κτιρίου
η ποσότητα κηροζίνης
η υψηλή θερμοκρασία
και η βαρύτητα
λόγω του σημείου
εισόδου
εξηγούν
την πτώση
των Δίδυμων Πύργων.