64719 - Κανένας

Ν. Λυγερός

Κανένας
δεν φαντάστηκε
στα σενάρια
ότι η ιστορία
θα χρησιμοποιούσε
άλλο μονοπάτι
που είχε
διαφορετικό
ξεκίνημα
λόγω επιλογής
του ακίνητου
στόχου.