64721 - Το μόνο

Ν. Λυγερός

Το μόνο
που κατάφεραν
οι τρομοκράτες
είναι να αναγκάσουν
την Αμερική
να αναβαθμίσει
την προηγούμενη
δομή
και να παράγουν
μια υπερδομή.