64722 - Ιστορικά

Ν. Λυγερός

Ιστορικά
δεν υπάρχει
πονηριά
έτσι οι αγνοί
δεν ξέρουν
αλλά μαθαίνουν
συνεχώς
από κάθε λάθος
για να εξελιχθούν
και να αντιστέκονται
πιο αποτελεσματικά.