64724 - Η ανακατασκευή

Ν. Λυγερός

Η ανακατασκευή
έχει
το χαρακτηριστικό
του ωραίου
γιατί είναι
στην ώρα της
αλλά
πρέπει
να οδηγεί
στην αναθεμελίωση
που έχει μέσα της
την ομορφιά.