64725 - Οι τετραπλοί καταρράκτες

Ν. Λυγερός

Οι τετραπλοί καταρράκτες
υπενθυμίζουν
με τη ζωντάνια τους
τη μνημοσύνη
των θυμάτων
και τη συνέχεια
της νοημοσύνης
έτσι το νερό
προσπερνά
τα εμπόδια
της λήθης.