64726 - Το μνημείο

Ν. Λυγερός

Το μνημείο
της Νέας Υόρκης
είναι δομημένο
για να είναι
ανθρώπινο
και να μπορεί
ο καθένας
να συμμετέχει
προσφέροντας
το λουλούδι του
στα χαραγμένα
ονόματα.