64727 - Σε χώρο

Ν. Λυγερός

Σε χώρο
εξωτερικό
το χρώμα
της επιφάνειας
είναι φτιαγμένο
για να φύγει
έτσι είναι
στην καλύτερη
περίπτωση
ωραίο
αλλά όχι όμορφο.