64728 - Το μάρμαρο

Ν. Λυγερός

Το μάρμαρο
είναι σταθερό
στον χρόνο
και γι’ αυτό
δεν έχει
ανάγκη
από χρώμα
που να το καλύπτει
αφού μπορεί
να είναι
πολύχρωμο.