64730 - Δίπλα στο Memorial

Ν. Λυγερός

Δίπλα στο Memorial
βρίσκεις
την ηρεμία
που απαιτεί
ο σεβασμός,
η μνημοσύνη
και η ομορφιά
του μέλλοντος
που δεν ξέχασε
το παρελθόν.