64735 - Με τα στοιχεία

Ν. Λυγερός

Με τα στοιχεία
της εποχής
αναλύεις
δεδομένα
που υπάρχουν
στα αρχεία
και μόνο
αφού οι ειδήσεις
τα είχαν ξεχάσει
εντελώς
λόγω αδιαφορίας.