64748 - Ο κόσμος των μαθηματικών

Ν. Λυγερός

Ο κόσμος των μαθηματικών
δεν είναι μόνο
κομμάτι του παρελθόντος
αλλά διακλαδώσεις
που συνεχίζουν
να παράγουν
έργο
επειδή υπάρχει
η σκυτάλη
που δεν πέφτει
λόγω ανάγκης
για εξέλιξη.