64749 - Η ανθρωπιά

Ν. Λυγερός

Η ανθρωπιά
εντοπίζεται
και στα τεχνικά
της επιστήμης
αρκεί
να έχεις
το βλέμμα
που θέλει
να δει
την ουσία.