64752 - Ο φίλος του Καραθεοδωρή

Ν. Λυγερός

Ο φίλος του Καραθεοδωρή
ο Lipót Fejér
ήταν ο καθηγητής
του John von Neumann,
του Pál Turán,
του George Polya
και βέβαια
του Pàl Erdős
που δεν σταμάτησαν ποτέ
να παράγουν
τη συνέχεια
του έργου.