64754 - Η αναζήτηση

Ν. Λυγερός

Η αναζήτηση
στο αρχειακό
υλικό
σου αποκαλύπτει
δεδομένα
ουσίας
που είχαν
είτε ξεχαστεί
είτε αγνοηθεί
λόγω παρελθόντος.