64757 - Όταν στις αναφορές

Ν. Λυγερός

Όταν στις αναφορές
του παρελθόντος
βρίσκεις ευχαριστίες
του παρελθόντος
συνειδητοποιείς
ότι οι Υπηρέτες
της Ανθρωπότητας
δεν λειτουργούν
μόνο σε ένα
τομέα
και μια εποχή.