64759 - Στον θησαυρό

Ν. Λυγερός

Στον θησαυρό
των μαθηματικών
αρχείων
ανακαλύπτεις
βαθιές αλήθειες
που τελικά
δεν έχουν
ξεχαστεί
ενώ έχουν
αλλάξει
οι κοινωνίες
γιατί ανήκουν
στην Ανθρωπότητα.