64762 - Με τις κλίμακες

Ν. Λυγερός

Με τις κλίμακες
βλέπεις διαφορετικά
τη βαθύτητα
της μουσικής
και την εμβέλεια
των οργάνων
που εμπλουτίζουν
την ορχήστρα
του κόσμου.