64764 - Η φωτιά

Ν. Λυγερός

Η φωτιά
της βαρβαρότητας
έκαψε
όλες τις χριστιανικές
συνοικίες
της Σμύρνης
για να αφανίσει
κάθε ίχνος
του Χριστιανισμού
και του Ελληνισμού
μέσω ύπουλης
γενοκτονίας.