64765 - Περίμεναν

Ν. Λυγερός

Περίμεναν
δέκα ημέρες
για να σωθούν
τα θύματα
και αυτό έγινε
χάρη στη διαμαρτυρία
του Georg Horton
που ήταν πρόξενος
στη Σμύρνη
κι έζησε τα γεγονότα.