64767 - Οι μαρτυρίες

Ν. Λυγερός

Οι μαρτυρίες
του Claflin Davis
του Αμερικανικού
Ερυθρού Σταυρού
και του Joubert
διευθυντή της τράπεζας
της Σμύρνης
αποδεικνύουν
ότι οι Τούρκοι
έβαζαν φωτιά
στις κατοικίες
των Χριστιανών.