64772 - Οι αισθήσεις

Ν. Λυγερός

Οι αισθήσεις,
το χρώμα
και οι κατευθύνσεις
έχουν σημασία
στην ερμηνεία
του έργου
που θέλει
βαθύτητα
για να ζήσει
στη μνήμη
της Ανθρωπότητας.