64773 - Με τα έργα

Ν. Λυγερός

Με τα έργα
και τον πλούτο τους
ανακαλύπτεις
την εμβέλεια
που κρύβεται
μέσα στο όργανο
που ζει
μόνο μέσω
ερμηνείας
που σέβεται
την ουσία.