64774 - Στο τσέλο

Ν. Λυγερός

Στο τσέλο
δώσε
σημασία
στην κλίμακα
που θεμελιώνει
το κομμάτι
που παίζεις
εκείνη
τη στιγμή
για τη συνέχεια
του έργου.