64775 - Οι τεχνικές

Ν. Λυγερός

Οι τεχνικές
πρέπει
να εξαφανιστούν
στην ερμηνεία
για να φανεί
η τέχνη
αφού είναι
ο μόνος τρόπος
να ζήσει
το έργο.