64785 - Μέσω της ανάλυσης

Ν. Λυγερός

Μέσω της ανάλυσης
της επιστολής
του Ιωάννη
βλέπεις
χαρακτηριστικά
της Σχολής
που παλεύει
με τους προδότες
της Κοινότητας
που τελικά
ήθελαν
να ασπαστούν
τον Γνωστικισμό.