64786 - Αν διαβάζεις βαθιά

Ν. Λυγερός

Αν διαβάζεις βαθιά
το κείμενο
του Ιωάννη
φαίνονται
πολλά στοιχεία
που έχουν
σχέση
με την εσωτερική
αντιπαράθεση
της κοινότητας
που έπρεπε
να διαχειριστεί
η Σχολή.