64789 - Η χαρά του Μαθητή

Ν. Λυγερός

Μαθητής: Γεννήθηκε…
Δάσκαλος: Το δώρο της ζωής.
Μαθητής: Μόνο που…
Δάσκαλος: Πες μου.
Μαθητής: Το φως δεν είναι και για τους αθώους;
Δάσκαλος: Βέβαια.
Μαθητής: Τότε δεν είναι άδικο να μην το έχουν;
Δάσκαλος: Μπορούν να το αποκτήσουν.
Μαθητής: Πώς;
Δάσκαλος: Με την Ανθρωπότητα.
Μαθητής: Δηλαδή;
Δάσκαλος: Φέρνει φως η Αγάπη της…
Μαθητής: Αλλά με ποιον τρόπο;
Δάσκαλος: Μέσω Διδασκαλίας.
Μαθητής: Αγγίζει και τους αθώους.
Δάσκαλος: Διότι είναι φτιαγμένη για να προστατεύει.
Μαθητής: Άρα το φως αγγίζει.
Δάσκαλος: Σωστά.
Μαθητής: Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα.
Δάσκαλος: Διότι υπάρχει λύση.
Μαθητής: Καταλαβαίνω.
Δάσκαλος: Είσαι χαρούμενος λοιπόν.
Μαθητής: Βέβαια, Δάσκαλε.
Δάσκαλος: Μεταχαίρομαι, Μαθητή.