64791 - Του Σταυρού

Ν. Λυγερός

Μαθήτρια: Δεν ξέχασα που ήμασταν…
Δάσκαλος: Του Σταυρού;
Μαθήτρια: Ναι, στην άλλη πλευρά της Γης.
Δάσκαλος: Εκεί που έπρεπε.
Μαθήτρια: Για να γίνει το πρέπον.
Δάσκαλος: Θυμάσαι και τη λειτουργία λοιπόν.
Μαθήτρια: Δεν θα την ξεχάσω ποτέ.
Δάσκαλος: Και τις εικόνες…
Μαθήτρια: Βέβαια, δεν γίνεται αλλιώς.
Δάσκαλος: Ήταν σαν να ήμασταν εδώ…
Μαθήτρια: Ενώ ήμασταν αλλού.
Δάσκαλος: Αυτό είναι σχέση που δεν εξαρτάται από την απόσταση.
Μαθήτρια: Εφαρμογή της τοποστρατηγικής.
Δάσκαλος: Και δημιουργία χρονοστρατηγικού σχήματος.
Μαθήτρια: Δεν περίμενα ότι θα γινόταν σημείο αναφοράς.
Δάσκαλος: Έγινε λόγω ανάγκης.
Μαθήτρια: Επειδή έγινε το καλό.
Δάσκαλος: Σωστά.
Μαθήτρια: Ανήκει στη μνήμη μου.
Δάσκαλος: Είναι κοινό παρελθόν.
Μαθήτρια: Για ένα κοινό μέλλον.
Δάσκαλος: Έτσι λειτουργεί η Ανθρωπότητα.