64792 - Το τηλέφωνο της Βοστώνης

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Το τηλέφωνο της Βοστώνης
ενεργοποίησε
τη μνήμη μέλλοντος
γιατί υπήρχε ανάγκη
για επανατροφοδότηση
του εθνικού αγώνα.
Εκεί υπήρχε
το επαναστατικό πνεύμα
και κάθε μέρος ήταν ιστορικό.
Έτσι θυμηθήκαμε
τον αγώνα που είχαμε δώσει
ακόμα και στους δρόμους
για την ουσία του έργου.
Το τηλέφωνο ήταν η προετοιμασία
για τη συνέχεια
που ήταν αναγκαία
για να φανεί η αλήθεια
χάρη στην χρονοστρατηγική πορεία.
Έτσι η πολυκυκλικότητα
παρουσίασε νέα διακλάδωση.