64794 - Το μήνυμα του Μαρόκου

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles
Το μήνυμα του Μαρόκου
αποτέλεσε την αρχή
της νέας αποστολής
πέρα από κάθε κρίση
λόγω ανάγκης
για τη συνέχεια του έργου.
Η ενεργοποίηση έγινε
ταυτόχρονα στην Ελλάδα, στη Γαλλία
και την Αμερική
για να υπάρξει συντονισμός.
Έτσι τα νέα δεδομένα
άρχισαν να καταγράφονται
και να ενισχύουν
την προσέγγιση
των Ηνωμένων Εθνών
για την επίλυση
ενός δύσκολου και διαχρονικού προβλήματος
που αφορά πολλούς ανθρώπους
στην περιοχή
που γνώρισε
ο συγγραφέας
του Μικρού Πρίγκιπα.