64803 - Μέσω συνεργασιών

Ν. Λυγερός

Μέσω συνεργασιών
το έργο αγγίζει
ταυτόχρονα
θέματα χημείας
και στρατηγικής
ενώ ο πυρήνας του
είναι καθαρά
μαθηματικός
πράγμα που αποδεικνύει
την παγκοσμιότητά τους.