64809 - Η δομή

Ν. Λυγερός

Η δομή
των παιχνιδιών
της Έξυπνης
Παιδείας
σου εξηγούν
έννοιες
μαθηματικές
που δεν έβλεπες
χωρίς μελέτη
των ερευνητικών
εργασιών.