64810 - Πιο βαθιά

Ν. Λυγερός

Πιο βαθιά
βλέπεις
αυτό που κοίταζες
χωρίς ποτέ
να καταλάβεις
πώς λειτουργεί
δομικά
το μαθηματικό
υλικό
του σπάνιου
παιγνίου.